En förstasida

Flash Fiction
Flash Fiction
En del böcker är kända för sin massiva storlek. Så som Proust På spaning efter den tid som flytt på 4215 sidor, eller David Forest Wallace Oändliga skämt på 1079 sidor. Men sedan kan man…